Beiskolázás 2018

FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!


A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2018 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19 óra között.


A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! /
A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §- ának vonatkozó része értelmében; amennyiben az intézmény körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrányos helyzetű - és sajátos nevelési igényűeket kell előnybe részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.
Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájékozódhatnak, illetve az önkormányzat és az iskolák honlapján is megtalálható a lista.
Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat vigyék magukkal:
1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
2.) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:
a) óvodai szakvélemény;
b) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
Kerületünkben a Nagy Imre - , és a Karácsony Sándor Általános Iskolákban indítunk egy-egy logopédiai osztályt, oda azonban csak a fenti Szakértői Bizottság javaslata alapján lehet beiratkozni!
3.) Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell csatolni (pl. bírói végzés).
Dokumentum letöltése
4.) Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja: etika (iskola oktatja) vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).
Dokumentum letöltése
5.) Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni.
Dokumentum letöltése
Nyilatkozat különélő szülő beleegyezéséről
A nyilatkozatok az óvodákban hozzáférhetőek, de természetesen a beiratkozáskor is rendelkezésre állnak.
6.) Kérjük Önöket, hogy amennyiben nem a körzetes iskolát választották – az előjegyzésről szóló vagy befogadó nyilatkozatot mutassák be a körzetes intézményben.
7.) Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazolni, akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:
a) regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
b) tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy
c) állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).
Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a Szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Hivatalánál (XXI. Szent Imre tér 3.) ezt be kell jelentenie és erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni.
Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.
Sikeres iskolaválasztást kívánunk!


Nyomtatható verzió

Felhivas