Beiskolázás 2018

FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!


A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2018 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19 óra között.


A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! /
A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §- ának vonatkozó része értelmében; amennyiben az intézmény körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrányos helyzetű - és sajátos nevelési igényűeket kell előnybe részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.
Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájékozódhatnak, illetve az önkormányzat és az iskolák honlapján is megtalálható a lista.
Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat vigyék magukkal:
1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
2.) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:
a) óvodai szakvélemény;
b) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
Kerületünkben a Nagy Imre - , és a Karácsony Sándor Általános Iskolákban indítunk egy-egy logopédiai osztályt, oda azonban csak a fenti Szakértői Bizottság javaslata alapján lehet beiratkozni!
3.) Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell csatolni (pl. bírói végzés).
Dokumentum letöltése
4.) Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja: etika (iskola oktatja) vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).
Dokumentum letöltése
5.) Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni.
Dokumentum letöltése
Nyilatkozat különélő szülő beleegyezéséről
A nyilatkozatok az óvodákban hozzáférhetőek, de természetesen a beiratkozáskor is rendelkezésre állnak.
6.) Kérjük Önöket, hogy amennyiben nem a körzetes iskolát választották – az előjegyzésről szóló vagy befogadó nyilatkozatot mutassák be a körzetes intézményben.
7.) Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazolni, akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:
a) regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
b) tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy
c) állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).
Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a Szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerületi Hivatalánál (XXI. Szent Imre tér 3.) ezt be kell jelentenie és erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni.
Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.
Sikeres iskolaválasztást kívánunk!


Nyomtatható verzió

Felhivas

A 2018 - 2019-es tanévre felvett tanulóink névsora:
1.a testnevelés-kézműves

Aranyos Vanessza Alexandra
Belovay Tibor
Czirle Alexander Szantiagó
Csikós Martin Pál
Danyi Szebasztián
Deldar Ahmad Aahil
Gaál Luca
Gaburi Kármen Magdolna
Hakimi Dávid
Herczeg Zoltán
Horváth Levente Nándor
Kondor Katalin Krisztina
Kovács Nikolasz
Kovács-Tolnai Dóra
Lakatos Bence
Németh Marcell
Palotai-Csapó Timea
Potor Dorka
Reteghi Kevin Csaba
Sélei Ferenc Rudolf
Tóth Ketrin
Velkei Dávid
Vincze Patrik

1.b nyelvi

Albert Helén
Briski Laura
Bujdosó Liliána Csilla
Cserkuti Tamás
Fehér Lili
Feka Alícia Ibolya
Gál Nóra Tímea
Glonczi Gyula
Horváth Melissza Zsanett
Horváth Rebeka Dorina
Ibhauobe-Kapisinszky Isaac
Kende Bertalan
Knyazoviczky Viktória Anna
Kőmíves Réka Erzsébet
Kun Adrienn
Kun Tamás Bence
Nagy Emma Míra
Oláh Emil
Reinhold Lange
Tatai Zille Noémi

1.c logopédiai

Csiha Adrienn
Györfi Csaba Renátó
Meleg Daniella Mária
Papp Izabella Angyal
Papp Kristóf
Rácz Krisztián
Rosta Gergő
Seres Tamás László
Tóth -Czainkó Dániel
Tóth Luca Boglárka
Wégner Zoé Viktória