Iskolánkról

Az iskola atmoszférája gyermekléptékűséget, a képesség- és személyiségfejlesztés, a nevelés elsődlegességét, a derűt sugározza, melynek legfontosabb eszköze az ismeret és az ismeretnek a gyermekek képességeihez és érdeklődéséhez alkalmazkodó, a tanulók aktív tevékenységére épülő érdekfeszítő, változatos és színes közvetítése. Iskolánk olyan tanítási-nevelési programot valósít meg hogy az mindenek előtt a tanítványaink érdekeit, biztonságát és optimális fejlődését szolgálja. Az iskola minden pedagógusa és dolgozója olyan környezet és olyan iskolai atmoszféra megteremtésén és fenntartásán munkálkodik, amelyben tanítványaink jól érzik magukat, és szívesen járnak iskolába. A gyermekek optimális fejlődésének egyik feltétele a szülői ház és az iskola rendszeres és jó kapcsolata. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy minden szülő bizalommal és jó szándékkal forduljon iskolánkhoz. Szívesen veszünk minden olyan szülői megkeresést, javaslatot, kérést, kritikát, amellyel iskolai munkánk, tanítási és nevelési gyakorlatunk javítását szolgálhatjuk. Észrevételeiket, szóban, írásban és e-mailen is megtehetik weblapunkon. Minden megkeresésre válaszolunk ! .

Iskola előkészítő Foglalkozás 2014