Tantestületünk

A tantestület jelentős része az intézmény megnyitása óta itt dolgozik-összeszokott gárda.A nyugdíjba vonulások ill. a természetes fluktuáció miatt évről-évre módosul az összetétel,de -nagyon kevés kivételtől eltekintve- az újonnan érkező kollégák sokáig tagjai maradnak a tantestületnek.

Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

- IGAZGATÓ -


Gombos Mária

- IGAZGATÓHELYETTES -


Krizsánné Szegi Éva

- IGAZGATÓHELYETTES -


Balázs Krisztina

- TANÁR -


Batayné Sinka Márta

- TANÍTÓ -


Boa Péter

- TANÁR -


Bóka Zsuzsanna

- FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS -


Brűnn Éva

- TANÍTÓ -


Csókási Ildikó

- PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS -


Dr.Pintérné Bíró Ildikó

- TANÁR -


Dziubanek András

- TANÁR -


Fehérné Antal Éva

- TANÍTÓ -


Ferencz Bálint

- TANÍTÓ -


Fésű Szilvia

- TANÁR -


Fodor Annamária

- TANÍTÓ -


Földesiné Pál Dóra

- TANÍTÓ -


Glázer József

- TANÁR -


Győri Éva

- TANÍTÓ -


Gyurisné Balogh Edit

- TANÍTÓ -


Harangozó Péter

- TANÁR -


Holczhauser Gábor

- TANÁR -


Horváth Györgyné

- TANÁR -


Horváth Istvánné

- TANÍTÓ -


Horváth Katalin

- TANÁR -


Jenei Jánosné

- TANÍTÓ -


Juhász Valéria

- TANÍTÓ -


Kalocsa Szilvia

- TANÍTÓ -


Kaszás Zsuzsanna

- TANÁR -


Keszy-Harmath Eszter

- TANÁR -


Kolosné Suvada Judit

- TANÍTÓ -


Kórodi Edit

- TANÍTÓ -


Korponainé Szűcs Krisztina

- TANÁR -


Kovácsné Tóth Klára

- TANÁR -


Krizsán Erzsébet

- TANÁR -


Lulich Lászlóné

- TANÁR -


Mann Gábor

- TANÁR -


Markó Mónika

- LOGOPÉDUS -


Márkusné Regős Ildikó

- TANÍTÓ -


Mihalácskiné Kanyó Edit

- TANÍTÓ -


Moldován Ildikó

- TANÁR -


Mózsik Mária

- TANÍTÓ -


Németh Adrienn

- TANÍTÓ -


Nyéki Istvánné

- TANÁR -


Orbán Enikő

- TANÁR -


Orbán Réka

- TANÁR -


Pécz Imre

- TANÁR -


Rauschné Németh Csilla

- TANÍTÓ -


Retezár Ágnes

- TANÍTÓ -


Sándor Ákos

- TANÁR -


Sós Csilla

- TANÍTÓ -


Stankovitsné Ajtay Katalin

- TANÍTÓ -


Szabó Ildikó

- TANÁR -


Szabó Nóra

- LOGOPÉDUS,FEJLESZTŐPEDAGÓGUS -


Szeteiné Majercsin Emőke

- TANÍTÓ -


Szőke Gréta

- TANÁR -


Szőllősiné Nagy Judit

- TANÁR -


Tomborné Pál Szilvia

- TANÁR -


Tóth Erika

- TANÍTÓ -


Vargáné Asztalos Márta

- TANÍTÓ -


Zsák Krisztina

- PEDAGÓGUS -