Kollégákat keresünk!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapest XXI. kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola

logopédus
gyógypedagógus
matematika - fizika szakos tanár
tanító

munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Budapest, 1211 Budapest, II.Rákóczi Ferenc út 106- 108.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, logopédus, gyógypedagógus ill. matematika-fizika szaktanári végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, diploma másolat, sikeres elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zádorvölgyiné Szabó Ildikó nyújt, a 06 20 518 9290 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Zádorvölgyiné Szabó Ildikó részére a z.szaboildiko@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató az elbírálást követően írásban értesíti a pályázót.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.ksai.hu - 2018.08.07.